CZEN

Advokátní kancelář
JUDr. Vladislavy Bůbelové

 

  • Obchodní právo
  • Občanské právo
  • Pracovní právo
  • Rodinné právo
  • Pozemkové právo
  • Developing
  • Servis pro cizince (pracovní povolení, víza)

Sídlo:

 

Telefon:

Fax:

Mail:

Vlkova 20

130 00 Praha 3

+420 222 722 547

+420 222 719 566

bubelova@ak-bubelova.com